Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση: Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018, 13:00- 14:00- Αμφιθέατρο IIBEAA*