3ο Συνέδριο ΕΛΕΦΙ, ΒΙΟÏΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, 16-17 Ιουνίου 2017, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών