Σε δόσεις τα οφειλόμενα προς τον ΕΟΠΥΥ rebate και clawback των ετών 2012-2017 από τις φαρμακευτικές