ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Διημερίδα της ΕΛ.Ε.Φ.Ι «Κλινική Έρευνα & Φαρμακευτική Ιατρική: Σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις »