Πολλαπλή σκλήρυνση: Τα μη κλασσικά συμπτώματα που προηγούνται της διάγνωσης