«Φρένο» στο διαβήτη τύπου Ι με γονιδιακή «εκπαίδευση»