Η άσκηση στην τρίτη ηλικία προστατεύει τον εγκέφαλο από την άνοια