Επιστημονική Ημερίδα «Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (ΑΤΥ) & Διαπραγμάτευση»