ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ