Αναγνωρίστηκε σπάνια αυτοάνοση νόσος μυϊκής αδυναμίας