Ανακαλύφθηκε συνδυασμός θεραπειών αυτοάνοσων νοσημάτων