Εκδήλωση «Προγράμματα Υποστήριξης Ασθενών: Η Εμπειρία των Ασθενών»