Η ρύπανση του αέρα επηρεάζει τη σοβαρότητα της ρινίτιδας