Διημερίδα Κλινικής Έρευνας 2020: Μεταφράζοντας την καινοτομία σε κλινικά οφέλη για τους ασθενείς «Modern Clinical Research & Future Clinical trials»