Διημερίδα Κλινικής Έρευνας από την ΕΛ.Ε.Φ.Ι. Ανοιχτός Διάλογος με Στόχο τον Εκσυγχρονισμό της Ελλάδας στα πεδία της Φαρμακευτικής Ιατρικής και της Κλινικής Έρευνας