Έναρξη Συναντήσεων του Clinical Research and Clinical Trials Innovation Forum – Δήλωση Συμμετοχής