3η ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ CLINICAL RESEARCH AND CLINICAL TRIALS INNOVATION FORUM