5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής Προάγοντας την εξειδίκευση στη Φαρμακευτική Ιατρική – Νεότερα δεδομένα στην Έρευνα & Ανάπτυξη, τη Φαρμακοεπαγρύπνηση, τις Ιατρικές Εξελίξεις και την Καινοτομία