4Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ CLINICAL RESEARCH AND CLINICAL TRIALS INNOVATION FORUM