Η μετεξέλιξη των προγραμμάτων ενδυνάμωσης, συνεργασίας και υποστήριξης ασθενών στη ψηφιακή εποχή: Προσαρμογή στις προκλήσεις του μέλλοντος