Ημερίδα Φαρμακοεπαγρύπνησης & Safety Risk Communication Workshop