Φαρμακευτική Ιατρική & Κλινική Έρευνα στον 21o αιώνα: Προσαρμογή στην Ψηφιακή Υγεία & Ενδυνάμωση του Ασθενή