Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Μαιάνδρου 23, 11528 Αθήνα
  • 2107211845, 2107243161 (Ιατρική Εταιρεία Αθηνών)
  • 2107226100 (fax)

Φόρμα Επικοινωνίας

Don't hesitate to contact us with cell phone or live chat with our experts.

Start Now