ΑΡΧΕΙΑ ΕΛ.Ε.Φ.Ι.

Σχετικά με την πρόσβαση στο περιοδικό της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. για εταιρικούς σκοπούς π.χ. ανασκόπησης βιβλιογραφίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας, θέτουμε υπόψιν σας ότι το ΔΣ της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. έχει καθορίσει ειδικό ετήσιο τέλος εταιρικής συνδρομής ύψους 150 ευρώ +ΦΠΑ, με καταβολή μέσω ΙΒΑΝ (GR87 0140 1940 1940 0200 2001 503, Τράπεζα Alpha Bank) και έκδοση τιμολογίου από την ΕΛ.Ε.Φ.Ι. Επιπλέον τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας για την έκδοση του τιμολογίου θα πρέπει να αποσταλούν στα emails: [email protected] & [email protected]

Με την καταβολή της εταιρικής συνδρομής ο υπεύθυνος του Οργανισμού σας θα έχει πρόσβαση στο Περιοδικό μέσω των credentials που θα του αποσταλούν.

Παρακαλούμε επίσης να λάβετε υπόψη ότι η εταιρική συνδρομή ισχύει για αποκλειστική χρήση της συμβαλλόμενης εταιρείας, ουδεμία δε παροχή πρόσβασης προς τρίτους επιτρέπεται, εκτός εάν τούτο εξειδικεύεται ρητώς διά της παροχής σχετικού δικαιώματος εκ μέρους της ΕΛ.Ε.Φ.Ι..

Σημειώνεται επίσης ότι όσον αφορά στις δημοσιεύσεις και εν γένει τα περιεχόμενα του περιοδικού, η ενδεχόμενη μεταφόρτωση, χρήση και μετάφραση αυτών δεν εγείρει ζήτημα διεκδίκησης πνευματικών δικαιωμάτων εκ μέρους της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. αλλά από τους δικαιούχους συγγραφείς.

Σας ευχαριστούμε.