Πληρωμή με πιστωτική κάρτα

Πληρωμή με πιστωτική κάρτα

 
Πόσο πληρωμής: Euro
Αιτιολογία Πληρωμής:
Ονοματεπώνυμο:
E-mail:
Τηλέφωνο:
Διεύθυνση:
Πόλη:
Νομός:
Ταχ. Κωδ.:
  Έλαβα γνώση και συμφωνώ με τους όρους χρήσης
και την πολιτική προσωπικών δεδομένων.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «Alpha e-Commerce» της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

All payments made using the card are processed through the electronic payment platform of «Alpha e-Commerce» of Alpha Bank and uses TLS 1.2 encryption protocol encryption with 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Encryption is a way of coding the information until it reaches its recipient, who will be able to decode it using the appropriate key.

Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.)
Μαιάνδρου 23, 11528 Αθήνα
Τηλ. 2107211845, 2107243161 (Ιατρική Εταιρεία Αθηνών)
Fax: 2107226100
Email: [email protected]