Οι άνθρωποι μας

Who we are

Learn more about us

Codeless has been quietly but consistently building a powerhouse portfolio of web site design and marketing success. We have cheerfully and expertly designed, developed, strategized and implemented web marketing programs and wordpress sites for small and large medical clients, non-profit foundations, design agencies, real estate groups and small service clients. Specular includes all our years of experience on doing web.

Why choose us

Take a look to our business fundamentals

 • Build for multiple platforms

  A responsive web design will ensure a quality UX for your customers in all platforms.

 • The right code

  It is recommended that your new website be built using both CSS3 and HTML5 languages.

 • The content management system

  The CMS will simplify all your website tasks. Specular build with WordPress

 • High conversion

  Convert a large amount of your visits in sales and success with Specular

Διοικητικό Συμβούλιο

Βαρβάρα Μπαρούτσου
Πρόεδρος

Αθανάσιος Χανιώτης
Ειδικός Γραμματέας

Γρηγόριος Ρομπόπουλος
Αντιπρόεδρος

Δήμητρα Τσαπόγα
Μέλος

Ιωάννης Πέτροβας
Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Τσοκανάς
Μέλος

Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου
Αναπληρωματικό Μέλος

Κατερίνα Μαντοπούλου
Εξελεγκτική επιτροπή

Σπύρος Αναγνωστόπουλος
Αναπληρωματικό μέλος εξελεγκτικής επιτροπής

Ιουστίνη Πολλάλη
Εξελεγκτική επιτροπή

Χρήστος Ελευθερίου
Αναπληρωματικό μέλος εξελεγκτικής επιτροπής

Ελένη Ανθοπούλου
Εξελεγκτική επιτροπή

We help more than 2,000 global clients

Are you ready to be part of our 2000+ satisfied clients for only $55 ?

Purchase now