ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛ.Ε.Φ.Ι. (Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής) ejournal

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 • ΤΕΥΧΟΣ 1o / Ιούλιος 2012

Το φάρμακο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος υγείας
Πάρις Μποσκόπουλος, ΣΕΛ. 2-11

Η Νέα Νομοθεσία της Φαρμακοεπαγρύπνησης (ΦΑ)
Δρ. Γ. Αθανασίου, ΣΕΛ. 12-14

Το σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο της επιστημονικής έρευνας: μια γενική προσέγγιση
Τ. Γκαράνη-Παπαδάτου, ΣΕΛ. 15-19

Μεταρρυθμίσεις του νομικού & επιστημονικού πλαισίου της φαρμακευτικής νομοθεσίας και ειδικά της Φαρμακοεπαγρύπνησης
Β. Μπαρούτσου, ΣΕΛ. 20-22

 

 • ΤΕΥΧΟΣ 2o / Δεκέμβριος 2012

Οδηγίες για την Υποβολή Άρθρων στο περιοδικό
ΣΕΛ. 2-3

Θέσεις και προτάσεις για τα Προγράμματα για την εκπαίδευση και υποστήριξη των ασθενών
Πάρις Μποσκόπουλος, Βαρβάρα Μπαρούτσου, Κατερίνα Παπαθωμά, Ιωσήφ Αθανασιάδης,
Αθηνά Παπαπαύλου, Ελένη Ανθοπούλου, ΣΕΛ. 4-8

Ερωτήσεις – απαντήσεις για τη Νέα Νομοθεσία στη Φαρμακοεπαγρύπνηση
Μαρία Πολυδώρου, Nάνσυ Δραγώνα, Χριστίνα Τσούγκου, Αθηνά Παπαπαύλου, ΣΕΛ. 9-13

Βιοτεχνολογία: Δύναμη εξειδίκευσης στη θεραπεία για σπάνιες παθήσεις
Filippo De Lorenzo, ΣΕΛ. 14-16

 

 • ΤΕΥΧΟΣ 3o / Απρίλιος 2013

It’s a new dawn, it’s a new day for clinical trials in Greece
KonstantinaPapageorgiou, Barbara Baroutsou, ΣΕΛ. 2-3

Clinical Practice patterns with Lenograstim and neutropenia-related outcomes in patients treated with hematological malignancies
Pouli A., Dervenoulas I., Matsouka P., Seitanidis V., Bourantas K., Matsouka C., Papadaki E., Tziraki A., ΣΕΛ. 4-5

Αλληλεπιδράσεις κουμαρινικών αντιπηκτικών με άλλα φάρμακα ή με τρόφιμα
Χριστίνα Τεσσερομμάτη, ΣΕΛ. 6-8

Ψευδεπίγραφα Φάρμακα Κίνδυνος για την Δημόσια Υγεία
Αθανασιάδης Ι., ΣΕΛ. 9

Προγράμματα για την εκπαίδευση και υποστήριξη των ασθενών για τη λήψη φαρμακευτικής θεραπείας
Κατερίνα Παπαθωμά, Βαρβάρα Μπαρούτσου, ΣΕΛ. 10

 

 • ΤΕΥΧΟΣ 4o / Ιούλιος 2013

Μη Παρεμβατικές Μελέτες (Non-Interventional Studies – NIS) Προδιαγραφές Ευρωπαϊκών Κρατών
Ιωάννης ΡΟΥΣΣΟΣ, ΣΕΛ. 2-9

Και το όνομα αυτού Δήλον!
Αντώνης Κυριακάκης, Τίνα Ανταχοπούλου, ΣΕΛ. 10

Evolution of Market Access in Greece under austerity measures and thresholds
on healthcare and pharmaceutical spending
Barbara Baroutsou, ΣΕΛ. 11-22

How to Implement a Unified GxP Quality Management System (QMS) in a Pharmaceutical Company
Έφη Γιαννούλα, ΣΕΛ. 23-25

STEP Registry, Studying the Epidemiology of Peripheral Arterial Disease in Greece
Christos D. Liapis, Dimitrios Kiskinis, Miltos Chrysanthidis, ΣΕΛ. 26-47

 

 • ΤΕΥΧΟΣ 5o / Δεκέμβριος 2013

Το νέο καταστατικό της ΕΛΕΦΙ αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο για την ανάπτυξη
της Φαρμακευτικής Ιατρικής στην Ελλάδα
Κατερίνα Παπαθωμά, ΣΕΛ. 2-4

The Randomized Registry Trial New Clinical Research Typology
Β. Μπαρούτσου, ΣΕΛ. 5-6
Risk Based Monitoring: Evolution or Trend?
Konstantina Papageorgiou, ΣΕΛ. 7-8

Pharmaceutical and Medical Devices Clinical Project Management – an Overview
John Skiadas, ΣΕΛ. 9-11

AGEING,
Christos Eleftheriou, ΣΕΛ. 12-32

 

 • ΤΕΥΧΟΣ 6o / Μάιος 2014

ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ευγενία Φούζα-Σταυροπούλου, ΣΕΛ. 2

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Καθ. Αθανάσιος Σκουτέλης, ΣΕΛ. 4

Προκλήσεις και άρση εμποδίων για την καλύτερη προστασία των συμμετεχόντων ασθενών και την ενιαία αξιολόγηση και διεξαγωγή των κλινικών δοκιμών
Παναγιώτης (Τάκης) Βιδάλης, ΣΕΛ. 5

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2001/20/ΕΚ:
Η ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Τ. Γκαράνη-Παπαδάτου, ΣΕΛ. 7

Αρχεία ασθενών: Κατηγορίες δεδομένων και η χρησιμότητά τους στην ανάπτυξη νέων
φαρμάκων. Η Ελληνική εμπειρία
Π. Σιδηρόπουλος, ΣΕΛ. 12

Τα δεδομένα της καθημερινής κλινικής πρακτικής ως εργαλείο λήψης αποφάσεων στην Κοινωνική Ασφάλιση
Ι. Κατσούλης, ΣΕΛ. 14

Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων RWD. Ο ρόλος των Ιατρικών
Τμημάτων Φ.Ε.
Dr Μ. Κουταλάς, ΣΕΛ. 15

Το Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο σχετικά με τα προγράμματα RW Evidence
Τ. Ανταχοπούλου, ΣΕΛ. 16

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Δρ. Ανδρέας Περσίδης, ΣΕΛ. 17

Φαρμακοκινητικές βελτιώσεις αντικαρκινικών φαρμάκων σε συνδυασμό
με τη στοχευμένη χορήγησή τους
Δρ. Κ. Ταμβακόπουλος, ΣΕΛ. 19

H spinoff Bionature στο Πανεπιστήμιο Κρήτης: αναπτύσσοντας νέες τεχνολογίες
στην θεραπευτική των νευροεκφυλιστικών νόσων
Καθ. Α. Γραβάνης, ΣΕΛ. 20

 

 • ΤΕΥΧΟΣ 7o / Δεκέμβριος 2014

Aνασκόπηση της Βιβλιογραφίας – Ενδιαφέροντα άρθρα
Βαρβάρα Μπαρούτσου, ΣΕΛ. 2-3

Μελέτη QUARTET
Dr. P. Iliopoulos, Dr. N. Marassionis, Dr. N. Galanis, Dr. N. Kalaitzidou, Dr. F. Vlastos, Dr. E. Gkartzonika, Dr. S. Bousmoukilia, Dr. E. Samantas, Dr. I. Varthalitis, Dr. I. Stergiou, Prof. C. Papandreou, ΣΕΛ. 4-18

Results from the PROMETHEUS–ACS Registry
Aspects of the Current Clinical Practice in Administering, Antiplatelet and Anticoagulant Therapies to Medically Treated Patients with Acute Coronary Syndromes in Greece
M. Chrysanthidis, G. Andrikopoulos, D. Sakellariou, A. Gotsis, A. Kitsiou, P. Kelempekoglou,
S. Lambropoulos, Ch. Liolios, I. Mantas, N. Papagiannis, G. Triantafyllidis, Th. Tsaknakis,
Chr. Kyrpizidis, A. Trikkas, K. Oikonomou, Chr. Olympios, A. Pras, D. Papakonstantinou, B. Baroutsou,
P. Vardas, ΣΕΛ. 19-20

Διαδικασία και προκλήσεις μιας μη φαρμακευτικής προσέγγισης: Η περίπτωση
της προσωποκεντρικής ψυχοθεραπείας
Χρήστος Ελευθερίου, ΣΕΛ. 21-25

 

 • ΤΕΥΧΟΣ 8o / Ιούλιος 2015

Aνασκόπηση από τη διεθνή Βιβλιογραφία
Βαρβάρα Μπαρούτσου, ΣΕΛ. 2-4
Φαρμακοεπαγρύπνηση και νέες τεχνολογίες
Μαρία Πολυδώρου, Χριστίνα Τσούγκου, Ανδριάνα Ράπτη, Maria Tsimpouki, ΣΕΛ. 5-7

Ο Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις Κλινικές Μελέτες 536/2014
Κατερίνα Μπούζα, ΣΕΛ. 8-10

Φαρμακευτική Ιατρική – παρουσίαση νέας Ι.Δ.
Τζούλια Βασιλειάδου, ΣΕΛ. 11

41 ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο
ΣΕΛ. 12-14

Χρονολόγιο δράσεων στους τομείς της Ψυχιατρικής και της Ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα του 20ού αιώνα
Δρ. Χρήστος Ελευθερίου, ΣΕΛ. 15-28

 

 • ΤΕΥΧΟΣ 9o / Ιούλιος 2015

Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Βαρβάρα Μπαρούτσου, ΣΕΛ. 2-5

“European Medicines Agency ready to address challenges ahead” & Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων: Έτοιμος να αντιμετωπίσει την ευρωπαϊκή
πρόκληση μεσούσης της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης;
Χριστίνα Χατζηδάκη, ΣΕΛ. 6

Παρενέργειες των μέσων κοινωνικής Δικτύωσης
Ν.Τσιάκκας, ΣΕΛ. 7-8

2 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.), 18-19 Μαρτίου 2016 Κλινική Έρευνα: Αξιοπιστία και Διαφάνεια
Ιωάννα Κούκλη, ΣΕΛ. 9

Η Νέα Οδηγία Ορθής Κλινικής Πρακτικής της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εναρμόνισης
(ICH-GCP, E6 R2)
Γιώργος Κρανίου, Δήμητρα Τσαπόγα, Μαρία Μητροπούλου, ΣΕΛ. 10-21

 

 • ΤΕΥΧΟΣ 1Oo / Μάρτιος 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ 2ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΛΕΦΙ
Τίνα Ανταχοπούλου, ΣΕΛ. 2-6

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
Αλέξανδρος Στρατηγός, ΣΕΛ. 7

TRANSPARENCY IN CLINICAL RESEARCH: A STEP TOWARDS EXCELLENCE – EFPIA REFLECTIONS
Dr Sini Eskola, ΣΕΛ. 8

GCP EXCELLENCE IN CLINICAL TRIALS
Dr Gunnar Danielson, ΣΕΛ. 9

Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ
Δρ Βαρβάρα Μπαρούτσου, ΣΕΛ. 10-11

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ: ΣΗΜΕΡΑ & ΑΥΡΙΟ
Γ. Κρανίου, Γ. Καραπανάγος, Δ. Τσαπόγα, Μ. Μητροπούλου, ΣΕΛ. 12

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΡΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΖΩΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
Ε. Χριστοδούλου, Γ. Βαλσαμή, Ν. Καδόγλου, Ζ. Κακαζάνης, Μ. Στασινοπούλου, Ν. Κωστομητσόπουλος, ΣΕΛ. 13

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ AMGEN ΚΑΙ NOVARTIS
Μ.Κωνσταντινίδου, Δ.Ρούσσου, V.Schaaf, Κ.Μαντοπούλου, Π.Πρέζας, Β.Βαζαίου, Β.Μπαρούτσου, ΣΕΛ. 14

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΥ SALMETEROL ΣΕ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ
Κ. Σουλελέ, Π. Μαχαίρας, B. Καραλής, ΣΕΛ. 15

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Μ. Κωνσταντινίδου, Δ. Ρούσσου, V. Schaaf, Κ. Μαντοπούλου, Β. Μπαρούτσου, ΣΕΛ. 16

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΤΗΣ PIK3CA ΣΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
Αθηνά Μάρκου, Σοφία Φάρκωνα, Χριστίνα Σχοίζα, Αντωνία Ευσταθίου, Εύη Λιανίδου, Σοφία Κουνέλλη, Νίκος Μαλάμος, Βασίλης Γεωργούλιας, ΣΕΛ. 17

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ QALYs (QUALITY ADJUSTED LIFE YEARs) ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Θ. Παπαϋφαντή, Γ.Παπαϊωάννου, ΣΕΛ. 18

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΝΩΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
Φ. Λεπτουργίδου, Α. Φουρίκη, Μ. Μουκούλη, Κ. Ροβιθάκης, Κ. Μπούζα,, ΣΕΛ. 19

 

 • ΤΕΥΧΟΣ 11o / Οκτώβριος 2016

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Βαρβάρα Μπαρούτσου, ΣΕΛ. 2-4

Φόρμα καταγραφής στοιχείων κλινικών μελετών
Αικατερίνη Παπαθωμά, ΣΕΛ. 5-6

Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας (HTA) στην περίπτωση της Σπάνιας νόσου μεγαλακρίας
Χρήστος Ελευθερίου, ΣΕΛ. 7-12

Assessment of control of Type 2 Diabetes Mellitus and cardiovascular as well as stroke risk of patients per different treatment strategy in primary care setting in Greece
George Dimitriadis, Nikolaos Tentolouris, Bodossakis Merkouris, Kostas Milios, ΣΕΛ. 13-28

Σύγκριση των τριών κυρίαρχων παγκοσμίων συστημάτων φαρμακοεπαγρύπνησης (Ευρώπη, Αμερική και Ιαπωνία). Είναι εναρμονισμένα ή όχι;
Τράντζα Σοφία, Κρανίου Γεώργιος, Τσαπόγα Δήμητρα, Μητροπούλου Μαρία, ΣΕΛ. 29- 40

 

 • ΤΕΥΧΟΣ 12o – 13ο / Αύγουστος 2017

Βιοϊατρική Έρευνα: Στοχεύοντας στην Καινοτομία – 3ο Συνέδριο ΕΛ.Ε.Φ.Ι.
ΣΕΛ. 2-3

Το Νέο Δ.Σ. της ΕΛΕΦΙ
ΣΕΛ. 4

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Βαρβάρα Μπαρούτσου, ΣΕΛ. 5-8

Aλληλεπιδράσεις φαρμάκων
Χριστίνα Τεσσερομμάτη, Αντωνία Κώτσιου, ΣΕΛ. 9-28

Novel therapies using CRISPR/Cas9 – Gene editing
Chara Korea, ΣΕΛ. 29-32

Παρουσίαση βιβλίου
«ΦΥΤΑ ΜΕ ΦΑΡΜ ΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ»
Χριστίνα Τεσσερομμάτη, ΣΕΛ. 33-34

 

 • ΤΕΥΧΟΣ 14o / Δεκέμβριος 2017

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Βαρβάρα Μπαρούτσου, ΣΕΛ. 3-8

Λίγα λόγια για την Ελληνική Εταιρεία
Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.)
Από το Δ.Σ. της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. ΣΕΛ. 9-10

Πρόγραμμα πιστοποίησης
Φαρμακευτικής Ιατρικής
Από το Δ.Σ. της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. ΣΕΛ. 11

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κλινικών Μελετών:
τι πρέπει να γνωρίζουμε σήμερα (Προσυνεδριακό Φροντιστήριο)
Τζούλια Βασιλειάδου, Veronique Schaaf, ΣΕΛ. 12-13

Medical Science Liaison
Συνεντεύξεις μελών της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. για την αξία και τον
δυναμισμό της σταδιοδρομίας των Medical Science
Liaison
Αθανάσιος Χανιώτης, Βικτώρια Συρίγου, Αναστάσιος Δ. Δακούρας, Γεώργιος Μητάς, Μαρία Κατσάρα, ΣΕΛ. 14-18

 

 • ΤΕΥΧΟΣ 15o / Ιούλιος 2018

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Βαρβάρα Μπαρούτσου, ΣΕΛ. 3-6

Επιστημονικές εξελίξεις και προκλήσεις στη Φαρμακοεπαγρύπνηση
Α. Σιδέρη, Α. Μανιατάκου, Σ. Ζήση, Ε. Σαρίκου, Ι. Πέτροβας, Ε. Χατζοπούλου – (Ομάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης ΕΛ.Ε.Φ.Ι.), ΣΕΛ. 7

The Growing Impact of MSLs
Τζούλια Βασιλειάδου, Θανάσης Χανιώτης, ΣΕΛ. 8-9

Κλινική Έρευνα και Φαρμακευτική Ιατρική: Σύγχρονες Τάσεις και Προκλήσεις
Διημερίδα της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. 21-22 Ιουνίου 2018, ΣΕΛ. 10-14

Παρουσίαση Γενικής Συνέλευσης ΕΛ.Ε.Φ.Ι. 21ης Ιουνίου 2018
Απολογισμός Δ.Σ. 7/2017 – 6/2018, ΣΕΛ. 15-24

 

 • ΤΕΥΧΟΣ 16o / Ιανουάριος 2019

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Βαρβάρα Μπαρούτσου, ΣΕΛ. 3-9

Κλινικές Μελέτες: Τι επιφυλάσσει το μέλλον;
Ε. Ανθοπούλου, Α. Μίλκας, Κ. Παπαγερωργίου, ΣΕΛ. 10-11

Patients of a digital era: The relationship between patients and the Pharmaceutical industry in the era of the web and Social Media
Agathi Kanta, ΣΕΛ. 12-15

Pharmacovigilance in 2010: Boldly shaping the future. An overview.
EUROCEF Pharmacovigilance Working Group: N. Tsiakas, M. Anelli, M. Dollen, X. Fournie, E. Ghanem, F.K. Jorgensen, Z. Koberidze, ΣΕΛ. 16-23

Προγράμματα Υποστήριξης Ασθενών. Σύνοψη Εργασιών εσπερίδας ΕΛ.Ε.Φ.Ι.,
ΣΕΛ. 24-30

Πρακτικές δυσκολίες στην υλοποίηση των προγραμμάτων υποστήριξης των ασθενών
Τζ. Βασιλειάδου, ΣΕΛ. 31-33

 

 • ΤΕΥΧΟΣ 17o / Ιούλιος 2019

ΕΛ.Ε.Φ.Ι. : 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Φαρμακευτική Ιατρική &Κλινική Έρευνα στον 21ο αιώνα: Προσαρμογή στην Ψηφιακή Υγεία και ενδυνάμωση του ασθενή», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο ΙΙΕΑΑ, 20-22 Ιουνίου, 2019
Πρόγραμμα Συνεδρίου, ΣΕΛ. 3-10

Περιλήψεις ομιλιών
Κ.Αντωνίου, Ε. Ευθυμιάδου, Ε. Λιανίδου, Π. Νατσιάβας, N. Μουτζούρης, Π. Γκούρα, Θ. Καράμπελας, Ε. Σίμου, Λ. Στεφανής, Σ. Κολυβά, Χ. Κοντογιώργης, Κ. Λιάκου, Ι. Σολδάτος, Δ. Πανίδης, Ο. Ασημάκη, Σ. Τράντζα, Ε. Χατζοπούλου, ΣΕΛ. 11-16

Generating Data Directly Addressing the Unmet Need of the Patient, the Next Kol
Μ. Ζαχαρόγιαννη, ΣΕΛ. 17

Η Ψηφιακή Τεχνολογία στην Κλινική Πράξη και την Ιατρική Έρευνα και Ανάπτυξη: με τα Μάτια του Ασθενή
Φ. Λεπτουργίδου, ΣΕΛ. 18

Χρήση της Dnaσης Ι ως Θεραπεία για τη Βελτίωση της Ποιότητας των Σπερματοζωαρίων σε Σπέρματα που Χαρακτηρίζονται απο Υψηλό Ιξώδες
Ν. Ευφροσύνη, Α. Γκριτζάπης, Κ. Μακαρούνης, Γ. Γεωργούλιας, Β. Καπετάνιος, Π. Βενιεράτος, Χ. Παπανικόπουλος, Α. Κωνσταντινίδου, Β. Τσιλιβάκος, ΣΕΛ. 19

Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών και Βιgdata στο Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Κλινικών Μελετών Ποιος ο Αντίκτυπος στον Ασθενή;
Σ. Κουτρουμπή, ΣΕΛ. 20

Καταγραφή Χρόνου Υπογραφής Συμβάσεων Κλινικών Δοκιμών για τα Έτη 2017-2018
Χ. Τσαρούχης, Β. Βαζαίου, Μ. Παπαϊωάννου, Α. Αλετρά, Ζ. Βαρσαμή, Κ. Πουλημένος, Α. Μαυράκη, Κ. Ντζαμάρας, F.D.Lorenzo, Γ. Χονδρέλης, Χ. Δάκας, ΣΕΛ. 21

Oι Κλινικές Δοκιμές ως Δυνητικός Παράγοντας Οικονομικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα
Κ. Ντζαμάρας, ΣΕΛ. 22

Πραγματικά Δεδομένα – Βασικές Έννοιες Μπορεί ο Ασθενής να Αποτελέσει τον Οδηγό για την Ανάπτυξη Νέων Φαρμάκων;
Γ. Δεράος, ΣΕΛ. 23

Ασθενείς V2.0: Προκλήσεις και Ευκαιρίες
Θ. Κοσμίδης, ΣΕΛ. 24

Βιογραφικά ομιλητών/ομιλητριών
ΣΕΛ. 25-43

Συμπεράσματα 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κλινικής Έρευνας
ΣΕΛ. 44-45

 

 • ΤΕΥΧΟΣ 18o / Ιανουάριος 2020

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Βαρβάρα Μπαρούτσου, ΣΕΛ. 2-5

Ο ρόλος του MSL μέσα από τα μάτια των κλινικών Ιατρών
Παρουσιάστηκε στην Επιστημονική Εκδήλωση ΕΛ.Ε.Φ.Ι., Αθήνα 28 Μαρτίου 2019, Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Επιμέλεια: Ε. Νιωτάκη, Ν. Θεοφανίδης,Α. Χανιώτης & Ι. Βασιλειάδου
(Οργανωτική Επιτροπή Εκδήλωσης ΕΛ.Ε.Φ.Ι.), ΣΕΛ. 6

Ημερίδα φαρμακοεπαγρύπνησης
ΕΛ.Ε.Φ.Ι. Αθήνα, Ινστιτούτο Παστέρ, 10-05-2019
Επιμέλεια: Σ. Ζήση, Α. Μανιατάκου, Ε. Σαρίκου, Α. Σιδέρη, Ε. Χατζοπούλου,
Β. Μακρυγιάννη, Μ. Πολυδώρου, Β. Μπαρούτσου, ΣΕΛ. 7-13

Aquatic Exercise as Therapeutic Intervention in Patients with Hemophilia
M. Economou, A. Adramerina, A. Teli, S. Simeonidis, I. Gelsis, I. Tsalavoutas, S. Vakalopoulou, ΣΕΛ. 14

Coaching in Patient Centric Healthcare
B. Asimakopoulou, E. Vlachou, ΣΕΛ. 15-16

Patient Support Program for MS Patients Betaplus® Program
G. Manolakos, ΣΕΛ. 17

Έρευνα Ερωτηματολογίου προγραμμάτων Υποστήριξης Ασθενών, ΕΛ.Ε.Φ.Ι.
Ι. Πέτροβας, Ν. Τσοκανάς, Π. Περιστέρης, Π. Μποσκόπουλος, Μ. Χριστοδουλοπούλου,
Α. Χανιώτης, Β. Μπαρούτσου (Ομάδα Εργασίας ΠΥΑ ΕΛ.E.Φ.I.), ΣΕΛ. 18-20

 

 • ΤΕΥΧΟΣ 19o / Απρίλιος 2020

Evolution of Ethical Principlesin the Practice of Pharmaceutical Medicine from a UK Perspective
Αναδημοσίευση από Frontiers in Pharmacology 10:1525 ·January 2020
Thomas Morris, Joshua M. Brostoff,, Peter David Stonier, Alan Boyd, ΣΕΛ. 2 – 9

FDA Guidance on conduct of clinical trials ofMedical Products during covid-19 Pandemic
Guidance for Industry, Investigators, and Institutional Review Boards
March 2020
ΣΕΛ. 10 – 14

Guidance on the Management of clinical trials during the covid-19 (coronavirus) pandemic, Version 2 (27/03/2020)
ΣΕΛ. 15 – 24

Covid-19 pandemic: IFAPP recommendations to its members
ΣΕΛ. 25

Covid-19: πρόσθετες βιβλιογραφικές πηγές
Βαρβάρα Μπαρούτσου, ΣΕΛ. 26 – 28

Conference new dates: ICPM 2020 = December 2 and 3, SIMeF = December 4
ΣΕΛ. 29

Saving lives, hurting the Environment?
Stavros Goulakos, ΣΕΛ. 30 – 32

EL.E. F.I.: Scientific Events – New save the dates
ΣΕΛ. 33

 

 • ΤΕΥΧΟΣ 20o / Ιούλιος 2020

3η Ετήσια Επιστημονική Εκδήλωση Φαρμακοεπαγρύπνησης ΕΛ.Ε.Φ.Ι.
ΣΕΛ. 1

Χαιρετισμός Έναρξης Εκδήλωσης
Βαρβάρα Μπαρούτσου, ΣΕΛ. 2

Νέες τεχνολογίες και προκλήσεις στη Φαρμακοεπαγρύπνηση για το 2020
[Πρόγραμμα και περιλήψεις παρουσιάσεων]
ΣΕΛ. 4 – 8

Η Σημασία της Ενημέρωσης, της Εκπαίδευσης και της Διαρκούς Επιμόρφωσης στη Φαρμακοεπαγρύπνηση
Γρηγόρης Αγκυραλίδης, ΣΕΛ. 9

Steps for a Successful Pharmacovigilance Audit
Sofia Zisi, Eleonora Sarikou, ΣΕΛ. 10

Insights from twitter Proto-AE analysis for Methylphenidate
David J Lewis, ΣΕΛ. 11 -12

Κύρια Σημεία και Συμπεράσματα
Αναστασία Σιδέρη, Ειρήνη Χατζοπούλου, Βαρβάρα Μπαρούτσου,, ΣΕΛ. 15 -16

 

 • ΤΕΥΧΟΣ 21o / Οκτώβριος 2020

Βιβλιογραφική ανασκόπηση, ΣΕΛ. 3 – 5

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση & Πιστοποίηση, ΣΕΛ. 6

Προγράμματα Υποστήριξης Ασθενών: H εμπειρία των ασθενών Σύνοψη Εργασιών Εσπερίδας ΕΛ.Ε.Φ.Ι., Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019,
Πάρις Μποσκόπουλος, Πλάτων Περιστέρης, Ιωάννης Πέτροβας, Νίκος Τσοκανάς, Αθανάσιος Χανιώτης, Βαρβάρα Μπαρούτσου, ΣΕΛ. 7 -16

Divisive Compliance with Clinical Research Transparency and Public Disclosure of Clinical Trial Results,
Varvara Baroutsou, ΣΕΛ. 17 -18

The Need to Think Outside the Box: Pharmaceutical Industry and Packaging,
Stavros Goulakos, ΣΕΛ. 19 -20

 

 • Τεύχος 22 / Μάρτιος 2021

Προνόμια και Οφέλη για τα Μέλη της ΕΛ.Ε.Φ.Ι., ΣΕΛ. 3

Βιβλιογραφική ανασκόπηση, ΣΕΛ. 5

Προβληματισμοί για τα RWD/RWE & τη Μη Παρεμβατική Κλινική Έρευνα στην Ελλάδα, ΣΕΛ. 9

Η Συμβολή της Κοινωνικής Ιατρικής στην Πανδημία, ΣΕΛ. 11

Προγράμματα Υποστήριξης Ασθενών: Η Εμπειρία των Ασθενών και των παρόχων στην Ελλάδα, ΣΕΛ. 12

Remote Clinical Trials: Μαθήματα από την Πανδημία, Πρακτικές Προσαρμογής και Εξέλιξης, ΣΕΛ. 17

 

 • Τεύχος 23ο – 24o / Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2021

Βιβλιογραφική ανασκόπηση, ΣΕΛ. 3 – 6

Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας (ΗΤΑ) – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, Πάρις Μποσκόπουλος, ΣΕΛ. 7 – 16

Clinical Trials Innovation Forum meeting Summmary 20 May 2021, Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου, ΣΕΛ. 17

Επιστημονικός Απολογισμός 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΛ.Ε.Φ.Ι. 28-30/6/2021Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Ε.Φ.Ι., ΣΕΛ. 18 – 19

Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις Κλινικές Δοκιμές 536/2014: Ελάχιστος Χρόνος για να Προετοιμαστεί η Χώρα, ΣΕΛ. 20 – 25

Shared Investigator Platform-SIP: Ένα Εξαιρετικό Παράδειγμα Δυναμικής Συνέργειας Χορηγών και ΕρευνητώνΤσαρούχης Χρήστος, Αναγνωστόπουλος Γιώργος, Βαζαίου Βέρα, Ζιούτα Αλίκη, Κανελλοπούλου Ηλιάννα, Κουτσούρα Καλλιόπη, Μαυράκη Αγγελική, Μπεγνή Χρυσαφίνα, Κωνσταντίνος Ντζαμάρας, Παπαγεωργίου Μαρία, Παπαδήμας Νικόλαος, Παπαναστασίου Πόλυ, Στάβερης Θοδωρής., ΣΕΛ. 26

Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Αναφορά των Ανεπιθύμητων ΣυμβάντωνΧατζοπούλου Ειρήνη, Μανιατάκου Αδαμαντία, ΣΕΛ. 27

 

 • ΤΕΥΧΟΣ 25o / Ιανουάριος 2022

20th International Conference on Pharmaceutical Medicine-ICPM 2022, Save the date, ΣΕΛ. 2

Βιβλιογραφική ανασκόπηση, ΣΕΛ. 3 – 6

Προηγμένες Θεραπείες: Οι Εξελίξεις στις Κυτταρικές και Γονιδιακές Θεραπείες που Επαναπροσδιορίζουν την Ιατρική Επιστήμη, Ρομπόπουλος Γρηγόριος, ΣΕΛ. 7 – 11

Post Covid-19: Ethical Challenges in Clinical Research, Dr. Varvara Baroutsou, ΣΕΛ. 12 – 13

How does Medical Device Regulation Translate in Real Life: Sharing Learnings, 4 November 2021, EL.E.F.I. & GPMed NetworkWebinar Summary, Dr. Varvara Baroutsou, ΣΕΛ. 14 – 17

Η Χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών στα Προγράμματα Υποστήριξης Ασθενών, Στέφανος Ζερβός, Βασιλική Νάσιου, Κατερίνα Νικολάου, Μαρία Παναγάκη, Παναγιώτα Αρβανίτη, ΣΕΛ. 18

Ανάλυση Διεθνούς Ψηφιακού Προγράμματος Υποστήριξης Καρκινοπαθών, Συμπεράσματα για το Μέλλον, Θ. Κοσμίδης, Χ. Λαγογιάννη, Π. Κοσμίδης, ΣΕΛ. 19

Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στην εταιρική λειτουργία για την υλοποίηση Προγράμματος Υποστήριξης Ασθενών, Μαρία Παλιουδάκη, ΣΕΛ. 20- 21

Εξέλιξη των “παραδοσιακών PSP -Patient Support Program” σε “CPPCombined Patient Programs | Physical & Digital Services” λόγω των απαιτήσεων της νέας εποχής, Αναστασία Μαυρία, ΣΕΛ. 22 – 23

 

 • ΤΕΥΧΟΣ 26o / Ιούνιος 2022 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση, ΣΕΛ. 4 – 6

Regulatory Science: Μία Νέα Διάσταση στα Κανονιστικά Θέματα, Γρηγόρης Αγκυραλίδης, ΣΕΛ. 7 – 9

Η Επόμενη Μέρα στη Βιοϊατρική Έρευνα και τις Κλινικές Μελέτες στην Ελλάδα, Δρ. Βαρβάρα Μπαρούτσου, ΣΕΛ. 10 – 12

Τo Δίκτυο EHDEN και ο Ρόλος του ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ, Παντελής Νατσιάβας, ΣΕΛ. 13 – 15

Σενάριο Χρήσης: Απαιτήσεις Συστημάτων για τον Εθνικό Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Εθνικό ΑΗΦΥ) για Xρήση σε Kλινικές Δοκιμές, K. Παπαγεωργίου, Β. Βαζαίου, Α. Μαυράκη, Α. Αλετρά, Β. Μπαρούτσου, ΣΕΛ. 16 – 18

Investigational Drug Supply for Seriously Ill Patients in Time of War, SandorKerpel-Fronius, Varvara Baroutsou, Brigitte Franke-Bray, Chieko Kurihara, Kotone Mutsuyama, Shehla Naseem, Johanna Schenk, ΣΕΛ. 19

Custom Typography

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

Retina Display

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

Illustration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

Certificated in these fields

Codeless has been quietly but consistently building a powerhouse portfolio of web site design and marketing success. We have cheerfully and expertly designed, developed, strategized and implemented web marketing programs and wordpress sites for small and large medical clients, non-profit foundations, design agencies, real estate groups and small service clients.Codeless has been quietly but consistently building a powerhouse portfolio of web site design and marketing success. We have cheerfully and expertly designed, developed, strategized.

Web Development
85%
Web Design
90%
Brand & Marketing
75%
Support & Updates
95%

Fully Customizable

Lorem ipsum dolor sit amet communitas erdum, lacus et vulputate, velit nulla commodo sem ipsum dolor sit amet.

Created with client in mind

Lorem ipsum dolor sit amet communitas erdum, lacus et vulputate, velit nulla commodo sem ipsum dolor sit amet.

Drag & Drop Builder

Lorem ipsum dolor sit amet communitas erdum, lacus et vulputate, velit nulla commodo sem ipsum dolor sit amet.

Responsive & Retina

Lorem ipsum dolor sit amet communitas erdum, lacus et vulputate, velit nulla commodo sem ipsum dolor sit amet.

4 Blog Layouts

Lorem ipsum dolor sit amet communitas erdum, lacus et vulputate, velit nulla commodo sem ipsum dolor sit amet.

3 Awesome Portfolio Style

Lorem ipsum dolor sit amet communitas erdum, lacus et vulputate, velit nulla commodo sem ipsum dolor sit amet.