ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Δεν εφαρμόζεται-δεν υφίσταται πώληση  προϊόντων.

Η online πληρωμή αφορά αποκλειστικά την καταβολή συνδρομής νέων μελών που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛ.Ε.Φ.Ι. βάσει των προϋποθέσεων που αναφέρονται στο καταστατικό και στην αρχική σελίδα  της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. καθώς και την ετήσια συνδρομή των μελών αυτής.

H Eταιρεία αποτελείται από τακτικά, έκτακτα, επίτιμα, αρωγά και ιδρυτικά μέλη. Τα επίτιμα, τα αρωγά και τα έκτακτα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ΕΛ.Ε.Φ.Ι. δέχεται ως μέλη ιατρούς, φαρμακοποιούς ή πτυχιούχους βιολογικών επιστημών, οι οποίοι ασχολούνται με κλινικές μελέτες (έρευνα), φαρμακοεπαγρύπνηση, εγκρίσεις φαρμάκων και άλλες σχετικές εξειδικεύσεις.

Δεν προβλέπεται επιστροφή συνδρομής από το καταστατικό της ΕΛ.Ε.Φ.Ι.